အင်ဂျင်နီယာကိစ္စ

ထုပ်ပိုးမှုနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး

Package နှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး :

1.China Customer Data Center Computer Room Project

1.China Customer Data Center Computer Room Project

2.Israeli အိမ်သုံးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးစီမံကိန်း
 

2.Israeli အိမ်သုံးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးစီမံကိန်း

3.Haiti Telecom Computer Room Project
 

3.Haiti Telecom Computer Room Project

4.US PDU ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးယူနစ် စီမံကိန်း

4.US PDU ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးယူနစ် စီမံကိန်း

5.Senegal မှ ထိန်းချုပ်ထားသော ဓာတ်အားထောက်ပံ့ရေးစီမံကိန်း

6.Peru UPS Power Supply ပရောဂျက်

6.Peru UPS Power Supply ပရောဂျက်

6.Peru UPS Power Supply ပရောဂျက်